Architektonická štúdia

Hlavným cieľom architektonickej štúdie je vyjasnenie a overenie zámeru investora. Architektonická štúdia zhmotňuje jeho predstavy a idey a konfrontuje ho s možnosťami konkrétneho priestoru / objektu / pozemku. Umožňuje mu zámer nielen prípadne korigovať, ale aj prezentovať.

 

Je východzím podkladom pre plánovanie akejkoľvek stavebnej činnosti.

 

Architektonická štúdia môže byť ďalej okrem vyjasnenia a overenia zámeru použitá ako vstupný podklad k projektu na stavebné povolenie.

 

Obsahom architektonickej štúdie sú typicky zadanie, situácia, zhrnutie použitých podkladov, riešenie dispozície  všetkých podlaží objektu, kótované výkresy pôdorysov a rezov, pohľady, jednoduché hmotové štúdie, vizualizácie.

Projekt na stavebné povolenie

Za účelom získania potrebných povolení sa vypracováva projekt na stavebné povolenie. Projekt na stavebné povolenie obsahuje len nevyhnutne nutné minimum. Tento projekt neslúži ku stavbe, k tomu slúži realizačný projekt.

Realizačný projekt

© 2017 by PETRA TROKANOVÁ. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now